Om Sörtorps jord & skog

Får på bete

Vi som bor på gården Sörtorp är Lena och Bengt-Erik Sonesson samt våra djur.

Här bedriver vi skog och jordbruk. Jordbruket är inriktat på fåravel av finull och gotlandsfår .

Skogen sköter vi plantering och röjning själva, större avverkningar lejer vi ut